เก้าอี้พักผ่อน Inspire – Kansas 3 ที่นั่ง

ยี่ห้อ Inspire

3 ที่นั่ง

ขนาด 205x97x103 cm

มีกลไกปรับวางเท้าได้

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น