เก้าอี้พักผ่อน Koncept – Banaris#3/1S

  • รูปทรงสวยงาม น่ามอง
  • ผิวมันวาว สะท้อนแสง
  • ปรับนอนได้
  • ปรับวางขาได้
  • โครงสร้างแข็งแรง ใช้งานได้นาน

 

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น