โซฟาเบด Koncept – Flero ขาว

  • ขนาด 156x88x90 cm
  • โซฟาผ้า
  • ปรับนอนได้
  • เปิดด้านใต้ได้

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น