โซฟาไฟฟ้า US – Tempa

  • โซฟานั่ง ปรับระดับด้วยกลไกไฟฟ้า
  • มีไฟแสดงสถานะการใช้งาน
  • มาพร้อมที่รองแก้ว

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น