โซฟา เอส 3+1+1+1+1

  • โซฟาสีน้ำเงิน รวม 5 ชิ้น
  • โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชิ้น
  • โซฟา 1 ที่นั่งจำนวน 4 ชิ้น
  • โครงสร้างแข็งแรง

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น