โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง CUTE

  • ขนาดหน้าโต๊ะ 150 x 90 cm
  • เก้าอี้ผ้า 6 ตัว

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น