โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง ไคท์/ทอย

  • ขนาด 120 x 70 x 75 cm
  • เก้าอี้ผ้า

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น