ไซด์บอร์ด KC-PLAY DEBUT

TV SizeUp to 32 Inch
MaterialWood
ColorLight Wood
StyleMinimal
BrandKONCEPT FURNITURE
Condo & Small SpaceYes
Dimension90x45x40 cm.

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น