โต๊ะคอมพิวเตอร์ TEO

  • ขนาด 80 x 60 x 75 cm
  • มีรางคีย์บอร์ด เลื่อนเปิดปิดได้
  • มีที่วาง CPU

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น