โต๊ะทำงาน TW005

  • ขนาด 120 x 60 x75 cm
  • ลายไม้ดำเวงเก้
  • ลิ้นชักเลื่อน 2 ลิ้นชัก
  • บานเปิด 1 บาน

*ราคานี้เฉพาะเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น